Leslocatie Amsterdam

Leslocatie IJburg 2 Amsterdam
Muziekdocentencollectief
Locatie IJburg 2 (Steigereiland)
IJburglaan 458
1086 ZJ Amsterdam

Lesdag: woensdag
Lestijden: op afspraak

Op dit moment geef ik les op 3 verschillende locaties in de regio Amsterdam & De Zaanstreek: Krommenie (maandag), Zaandam (dinsdag) en Amsterdam (woensdag). De lessen vinden plaats vanaf 14 uur (of eerder, na overleg) op de genoemde dagen en zijn altijd volgens afspraak. Neem contact op voor meer informatie over beschikbare lestijden.

Telefoon: 06-53972776 (informatie m.b.t. saxofoonlessen).

Muziekdocentencollectief Amsterdam is een vereniging voor zelfstandige gediplomeerde muziekdocenten in Amsterdam.

www.muzieklesinamsterdam.nl

.